Parodontologie

In de loop der jaren heb ik mij, mede door het patiëntenaanbod, gespecialiseerd in tandvleesproblematiek (gingivitis / parodontologie). Als er sprake is van ernstig aanhechtingsverlies is het mogelijk om via microbiologisch onderzoek uit te wijzen welke bacteriën dit veroorzaken. Zo kan op grond van een zorgvuldige diagnose een gerichte behandeling worden ingezet, eventueel met ondersteuning van een antibioticum.Halitose

Halitose is de wetenschappelijke naam voor slechte adem. Deze ontstaat vooral in de mondholte en meestal op de tong. Ongeveer een kwart van de bevolking lijdt zo nu en dan aan een slechte adem, waarbij in 90% van de gevallen de oorzaak zich in de mondholte bevindt. Het geschikte aanspreekpunt om een slechte adem te bespreken is de mondhygiënist. Hij / zij heeft de mogelijkheid vast te stellen of u aan slechte adem lijdt. Bovendien kan hij / zij u vertellen wat de oorzaken zijn en wat u daartegen kan doen.


Implantaten

Door nauwe samenwerking met de kaakchirurgen in het Zaans Medisch Centrum begeleid ik ook veel patiënten met implantaten. Een goede mondhygiëne is bij implantaatpatiënten van het allergrootste belang omdat een implantaat een "lichaamsvreemd" object is. Als deze niet goed gereinigd worden is ontsteking en afstoting onvermijdelijk.


Openingstijden

De praktijk is geopend op

maandag
08:00 - 16:30

dinsdag

08:30 - 16:30

donderdag

08:00 - 16:30


Nieuwe patiënten

De praktijk staat open voor nieuwe patiënten.

U bent van harte welkom.

U kunt zich telefonisch aanmelden of via de E-mail.

Tel.: (075) - 641 46 53

Vragen over uw nota?


Ga dan naar


Volg ons ook op