• Medi-Mondzorg in Zaandam - Parodontologie, halitose, implantaten en bleekbehandelingen

Specialisaties

Door mijn jarenlange ervaring heb ik natuurlijk een breed scala aan patiënten gezien. Door mijn werk op poli kaakchirurgie heb ik natuurlijk ook wel extremen gezien en mij daardoor wel gespecialiseerd in bepaalde problematiek zoals (forse) tandvleesproblemen, slechte adem en implantaten. Sinds kort is daar bleken bij gekomen. Dit omdat daar enorme vraag naar is en ik het beroepsmatig erg belangrijk vind dat dit op een veilige wijze gebeurd en dat de gezondheid van het gebit voorop staat.

Parodontologie

In de loop der jaren heb ik mij, mede door het patiëntenaanbod, gespecialiseerd in tandvleesproblematiek (gingivitis / parodontologie). Als er sprake is van ernstig aanhechtingsverlies is het mogelijk om via microbiologisch onderzoek uit te wijzen welke bacteriën dit veroorzaken. Zo kan op grond van een zorgvuldige diagnose een gerichte behandeling worden ingezet, eventueel met ondersteuning van een antibioticum.

Halitose

Halitose is de wetenschappelijke naam voor slechte adem. Deze ontstaat vooral in de mondholte en meestal op de tong. Ongeveer een kwart van de bevolking lijdt zo nu en dan aan een slechte adem, waarbij in 90% van de gevallen de oorzaak zich in de mondholte bevindt. Het geschikte aanspreekpunt om een slechte adem te bespreken is de mondhygiënist. Hij / zij heeft de mogelijkheid vast te stellen of u aan slechte adem lijdt. Bovendien kan hij / zij u vertellen wat de oorzaken zijn en wat u daartegen kan doen.

Implantaten

Door nauwe samenwerking met de kaakchirurgen in het Zaans Medisch Centrum begeleid ik ook veel patiënten met implantaten. Een goede mondhygiëne is bij implantaatpatiënten van het allergrootste belang omdat een implantaat een “lichaamsvreemd” object is. Als deze niet goed gereinigd worden is ontsteking en afstoting onvermijdelijk.

Medi-Mondzorg in Zaandam - Parodontologie, halitose, implantaten en bleekbehandelingen

Bleken

In eerste instantie staat bij ons de gezondheid van het gebit voorop maar wij krijgen steeds vaker de vraag of het gebit ook witter kan. Er zijn heel veel methodes om je gebit witter te maken, maar daar zijn ook heel veel schadelijke materialen bij. Het is dus altijd verstandig om dit via uw tandarts of mondhygiënist te doen. Na lang onderzoek hebben wij een bleekmethode gevonden die veilig is en een mooi resultaat geeft.

De behandeling:

Allereerst moeten we er samen voor zorgen dat het gebit, dus vooral ook het tandvlees gezond is en bespreken we of de bleekbehandeling voor uw gebit geschikt is. Daarna maken we afdrukken van uw gebit zodat er gepersonaliseerde bitjes gemaakt kunnen worden. Tijdens een volgende afspraak reinigen wij het gebit en krijgt u de materialen mee naar huis om thuis in een aantal dagen het gewenste resultaat te bereiken en krijgt u van ons de instructies hieromtrent. Het gebit zal zo’n 3 a 4 tinten lichter worden, wat na verloop van tijd wel iets terug zal lopen afhankelijk van het tandglazuur en eet-, drink- en eventuele rookgewoonten. Het mooie is dan dat het thuis met de bitjes en de bleekgel weer opgefrist kan worden.

Vergoedt de verzekering dit?

De verzekering vergoedt de bleekbehandeling niet, maar wel de mondhygiëne behandeling die daar aan vooraf gaat geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende tandartsverzekering.

© Copyright - Medi Mondzorg
Bel